ภาษาอังกฤษระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 15 ข้อ

1
1

Her new teacher is very .........

คุณครูใหม่ของเธอเป็นคน........... ประโยคนี้ต้องการคำคุณศัพท์ที่ขยายคำนาม ทุกข้อเป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ยกเว้นข้อ ก. Kind –ใจดี

2
2

That food is very........

อาหารนั้น............ ประโยคนี้ต้องการคำคุณศัพท์ที่ขยายคำนาม ช่วยขยายว่าอาหารที่ว่านั้นเป็นอย่างไร ข้อที่ถูกต้องคือ ค. เพราะเป็นคำคุณศัพท์ Yummy มีความหมายว่าอร่อย

3
3

Sarah performed ......... It was a ........ beautiful performer.

ซาร่าห์แสดง.................. มันเป็นการแสดงที่...........สวยงาม
ประโยคแรกต้องการคำกริยาวิเศษณ์เพื่อขยายว่าแสดงเป็นอย่างไร
ประโยคที่สองต้องการคำกริยาวิเศษณ์ที่ช่วยขยายคำคุณศัพท์
ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือข้อ ข ซึ่งเป็นคำกริยาวิเศษณ์ แปลว่า งดงาม หรูหรา เป็นข้อหลอกในแบบฝึกหัดคำคุณศัพท์

4
4

Sarah's voice sounds ......... She could be a ....... singer.

เสียงของซาร่าห์............... เธอสามารถจะเป็นนักร้องที่.............. ประโยคทั้งสองต้องการคำคุณศัพท์ขยายคำนาม ขยายว่าเสียงของซาร่าห์เป็นอย่างไร และขยายว่าเป็นนักร้องแบบใด ข้อ ค. ถูกต้อง ส่วนคำว่า Beautifully และ well จัดเป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้ขยายกริยา หรือขยายคำคุณศัพท์จึงไม่ถูกต้อง

5
5

I luckily saw a blue bird yesterday ข้อใดคือคำคุณศัพท์.

เมื่อวานนี้ ฉันโชคดีที่ได้เห็นนกสีน้ำเงิน ดังนั้นคำคุณศัพท์ที่ใช้อธิบายลักษณะของนามคือ ข้อ ข คือ สีน้ำเงิน luckily เป็นคำกริยาวิเศษณ์ Bird เป็นคำนาม Yesterday เป็นคำกริยาวิเศษณ์

6
6

That tall man is always busy. ข้อใดไม่ใช่คำคุณศัพท์.

ชายตัวสูงคนนั้นเป็นคนที่ยุ่งมากๆ ทุกข้อเป็นคำคุณศัพท์ ยกเว้นข้อ ค. Always เป็นคำกริยาวิเศษณ์

7
7

It rained.......... yesterday. It was a ........ rain yesterday.

เมื่อวานฝนตกอย่างหนัก เมื่อวานมันเป็นฝนหนัก ประโยคแรกต้องการคำกริยาวิเศษณ์ที่ขยายคำว่า Rained ซึ่งเป็นกริยา โดยอธิบายว่าตกอย่างไร ประโยคที่สอง Rain เป็นคำนาม ดังนั้นต้องการคำคุณศัพท์ ขยายคำนาม คำตอบคือ ก. Heavily (คำกริยาวิเศษณ์), Heavy (คำคุณศัพท์)

8
8

Linda is ........ singer I have ever known.

ลินดาคือนักร้อง...........ที่ฉันรู้จัก ประโยคนี้ต้องการคำคุณศัพท์เพื่อขยายคำนาม-นักร้อง-ว่าเป็นนักร้องแบบใด ข้อที่ถูกต้องคือ ง. best แปลว่าดีที่สุดซึ่งเป็นคำคุณศัพท์

9
9

My house isn’t as ......... as yours

บ้านของฉันไม่ได้.............เท่ากับบ้านคุณ การใช้ as………as เป็นการเปรียบเทียบสองสิ่งว่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับ โดยสามารถใช้กับทั้งคำกริยาวิเศษณ์และคำคุณศัพท์ คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ. ค ใหญ่เป็นคำคุณศัพท์

10
10

Luther wasn't sick. He looks.................

ลูเธอร์ไม่ได้ป่วย เขาดู............. ประโยคนี้ต้องการคำคุณศัพท์เพื่ออธิบายว่าเขาดูแล้วเป็นอย่างไร ข้อที่ถูกต้องคือ ข้อ ก good-ดี และแม้ว่าข้อ ค และ ง เป็นคำคุณศัพท์แต่เพราะประโยคแรกที่บอกว่าเขาไม่ได้ป่วย ดังนั้น awful ดูแย่ และ bad ไม่ดี จึงให้ความหมายที่ไม่ถูกต้อง

11
11

A .......lesson makes you feel............

บทเรียนที่น่าเบื่อทำให้คุณรู้สึกเบื่อ คำว่า Boring และ Bored เป็นคำที่ใช้ผิดบ่อยๆ ทั้งสองคำเป็นคำคุณศัพท์ โดยคำว่า Bored เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการบอกความรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายและไม่มีความสุขเพราะว่าสิ่งนั้นไม่น่าสนใจ ส่วนคำว่า Boring เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้บอกว่าสิ่งนั้นไม่น่าสนใจ ดังนั้น feel จึงใช้กับ Bored เพราะบอกความรู้สึกว่าเบื่อ การที่เรารู้สึกเบื่อเกิดจากบทเรียนที่ไม่น่าสนใจจึงใช้ Boring lesson

12
12

That girl in the red hood is very cute. ข้อใดไม่ใช่คำคุณศัพท์

ผู้หญิงคนนั้นที่สวมหมวกสีแดงน่ารักมากๆ ทุกข้อเป็นคำคุณศัพท์ ยกเว้นข้อ ค. very แปลว่า มากๆ ที่เป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้ขยายคำคุณศัพท์-น่ารัก

13
13

The mechanic's tool were ......... The foreman proudly said that his work was....... done.

เครื่องมือของช่าง........... หัวหน้าคนงานพูดอย่างภูมิใจว่างานของเขาทำ........... ประโยคแรกต้องการคำคุณศัพท์เพื่อขยายและอธิบายเครื่องมือช่าง ประโยคที่สองต้องการคำกริยาวิเศษณ์เพื่ออธิบายว่าทำออกมาแบบไหน คำตอบที่ถูกต้องคำ ข้อ ง. Good-ดี, well-ดี

14
14

Please drive carefully. This is a one-way street.ข้อใดคือคำคุณศัพท์

กรุณาขับรถอย่างระมัดระวัง นี้คือถนนวิ่งทางเดียว คำคุณศัพท์คือข้อ ง. One-way คำที่อธิบายลักษณะของถนน

15
15

My niece is a ...........child.ข้อใดไม่ถูกต้อง

หลานสาวของฉันเป็นเด็ก.............. ประโยคนี้ต้องการคำคุณศัพท์ ทุกข้อเป็นคำคุณศัพท์ยกเว้น ข้อ ข ที่เป็นคำกริยาวิเศษณ์