โรงเรียนปิยะจิตวิทยา

ประกาศล่าสุด: 1 ปีที่แล้ว


ที่อยู่ 4 หมู่บ้านเอื้อสุขพัฒนา ถนนพัฒนาการ 56 , เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250
หลักสูตร ไทย
ระดับชั้น อนุบาล | ประถมศึกษา
เวบไซต์ http://www.piyajitvittaya.ac.th
อีเมล piyajitwittaya@gmail.com
โทรศัพท์ 023210388
โทรสาร 027226703
รูปโรงเรียน
1 ถึง 6 จาก 6
ประกาศ ตำแหน่ง ระดับชั้น รูปแบบงาน วุฒิการศึกษา
05 มี.ค. 63 ครูผู้ช่วย อนุบาล ประจำ มัธยมปลาย
ปวช.
ปวส.
อนุปริญญา
05 มี.ค. 63 ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา ประจำ ปริญญาตรี
09 ต.ค. 62 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาตอนปลาย ประจำ ปริญญาตรี
09 ต.ค. 62 ครูสอนวิชาภาษาไทย ประถมศึกษาตอนปลาย ประจำ ปริญญาตรี
09 ต.ค. 62 ครูอนุบาล อนุบาล ประจำ ปริญญาตรี
09 ต.ค. 62 ครูประถมศึกษา ประถมศึกษา ประจำ ปริญญาตรี