โรงเรียนปิยะจิตวิทยา

ประกาศล่าสุด: 5 เดือนที่แล้ว


ที่อยู่ 4 หมู่บ้านเอื้อสุขพัฒนา ถนนพัฒนาการ 56 , เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250
หลักสูตร ไทย
ระดับชั้น อนุบาล | ประถมศึกษา
เวบไซต์ http://www.piyajitvittaya.ac.th
อีเมล piyajitwittaya@gmail.com
โทรศัพท์ 023210388
โทรสาร 027226703
1 ถึง 3 จาก 3
ประกาศ ตำแหน่ง ระดับชั้น รูปแบบงาน วุฒิการศึกษา
28 ก.พ. 62 ครูประถมศึกษา ประถมศึกษาตอนต้น ประจำ ปริญญาตรี
28 ก.พ. 62 ครูสอนวิชาภาษาไทย ประถมศึกษาตอนปลาย ประจำ ปริญญาตรี
28 ก.พ. 62 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาตอนปลาย ประจำ ปริญญาตรี