วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 21 ข้อ

1
1

กล้องโทรทรรศน์ที่โคจรรอบโลก ทำงานได้ดีกว่ากล้องโทรทรรศน์ที่อยู่บนพื้นโลกเพราะ

2
2

ข้อใดคือดาวเทียมที่ใช้ติดตามสภาพอากาศ

3
3

ข้อใดไม่ถูกต้อง

4
4

ส่วนประกอบใดของกล้องโทรทรรศน์หักเหแสงที่ทำหน้าที่รับแสงจากวัตถุ

5
5

ดาวเทียมต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่ดาวเทียมสื่อสาร

6
6

ข้อใดจัดเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ7
7

การที่จะทำให้วัตถุใดๆหลุดพ้นจาก โลกเพื่อออกสู่อวกาศได้ต้องอาศัย

8
8

ข้อดีของการใช้ยานขนส่งอวกาศในการส่งดาวเทียมแทนการใช้จรวด
1. ยานขนส่งอวกาศกลับสู่โลกได้
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งดาวเทียมต่ำกว่า
3. นำยานขนส่งอวกาศกลับมาใช้ซ้ำได้

9
9

ส่วนใดของยานอวกาศที่สามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง

10
10

ข้อใดเป็นยานสำรวจดาวหาง

11
11

ยานอวกาศใดเป้นยานอวกาศลำแรกที่สำรวจพลูโต โดยเดินทางไปถึงพลูโตในวันที่ 15 มกราคม 2558

12
12

ข้อใดเป็นที่ที่นักบินอวกาศทำการวิจัยในอวกาศเป็นเวลานานๆ13
13

ข้อใดคือภารกิจการของสถานีอวกาศ

14
14

ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของชุดนักบินอวกาศ

จากภาพ ตอบคำถามข้อ 14-15
กำหนดให้ตำแหน่งที่ 1 คือ ทิศตะวันออก

15
15

ตำแหน่งที่ 2 คือทิศใด

16
16

ทิศตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ที่ตำแหน่งใด

17
17

ขณะที่เรายืนดูดาวบนท้องฟ้า ท้องฟ้ามีลักษณะเสมือนอะไรที่ครอบเราอยู่

จากรูป ตอบคำถามข้อ 17-18

18
18

จุด Z เรียกว่าอะไร19
19

ข้อใดเป็นมุมเงย

20
20

ด.ญ. ฤทัยหาค่ามุมเงยของดาวดวงหนึ่งได้หนึ่งกำมือกับหนึ่งปลายนิ้วก้อยมุมเงยมีค่าประมาณเท่าใด

21
21

การหาตำแหน่งที่ปรากฏของดาวบนท้องฟ้า นักเรียนต้องรู้อะไร
1. ทิศ 2. มุมเงย 3. จุดเหนือศีรษะ 4. เส้นขอบฟ้า 5. ความสว่างของดาวฤกษ์--