วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


เป็นระบบกำจัดของเสียในร่างกาย โดยร่างกายจะกำจัดของเสียผ่านอวัยวะต่างๆกัน--