คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 20 ข้อ

1
1

ดินสอแท่งละ 5 บาท หนูนาซื้อดินสอจำนวน 6 แท่ง หนูนาต้องชำระเงินกี่บาท

ข้อมูลจากโจทย์คือ ดินสอ 1 แท่ง ราคา 5 บาท
เทียบบัญญัติไตรยางค์
ดินสอ 1 แท่ง ราคา 5 บาท
ดินสอ 6 แท่ง ราคา $\dfrac{6\times 5}{1}=30 $ บาท

2
2

ช่างสีรายหนึ่งทำงาน 5 วันได้รับค่าจ้าง 2,750 บาท เขาได้รับค่าจ้างวันละกี่บาท

จากโจทย์ ช่างสีทำงาน 5 วันได้รับค่าจ้างจำนวน 2,750 บาท
เทียบบัญญัติไตรยางค์
ทำงาน 5 วัน ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 2,750 บาท
ทำงาน 1 วัน ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน $\dfrac{1\times 2,750}{5}=550 $

3
3

สี 1 กระป๋อง ทาผนังได้ 45 ตารางเมตร ถ้าต้องการทาผนังขนาด 1,350 ตารางเมตร ต้องใช้ทั้งหมดกี่กระป๋อง

ข้อมูลจากโจทย์คือ สี 1 กระป๋องทาผนังได้ 45 ตารางเมตร
โจทย์ถามว่าถ้าต้องการทาผนังขนาด 1,350 ตารางเมตร ต้องใช้กี่กระป๋อง
เทียบบัญญัติไตรยางค์
ผนังขนาด 45 ตารางเมตร ใช้สีจำนวน 1 กระป๋อง
ผนังขนาด 1,350 ตารางเมตร ใช้สีจำนวน $\dfrac{1,350\times 1}{45}=30 $

4
4

น้ำหนัก 7 ขีดคิดเป็นกี่กิโลกรัม

น้ำหนัก 10 ขีด จะเท่ากับ 1 กิโลกรัม
น้ำหนัก 7 ขีด จะเท่ากับ $\dfrac{7\times 1}{10}=0.7 $ กิโลกรัม

5
5

เนื้อไก่บด ราคากิโลกรัมละ 120 บาท ถ้าฟ้าซื้อ 3 ขีด จะต้องจ่ายเงินเท่าไร

จากโจทย์ไก่บดราคากิโลกรัมละ 120 บาท หรือ 10 ขีด ราคา 120 บาท
ไก่บด 10 ขีด ราคา 120 บาท
ไก่บด 3 ขีด ราคา $\dfrac{3\times 120}{10}=36 $ บาท

6
6

ถ้าเอกจัดขนมคุ้กกี้จานละ 6 ชิ้น โดยจัดใส่ทุกจานในปริมาณเท่าๆกัน เอกจัดได้ทั้งหมด 65 จาน เอกมีคุ้กกี้ทั้งหมดกี่ชิ้น

จากโจทย์ เอกจัดขนมคุ้กกี้โดยใส่จานจานละ 6 ชิ้น เอกจัดได้ทั้งหมด 65 จาน
เทียบบัญญัติไตรยางค์
ใน 1 จานจะมีขนมคุ้กกี้ทั้งหมดรวมกัน 6 ชิ้น
ใน 65 จานจะมีขนมคุ้กกี้ทั้งหมดรวมกัน $\dfrac{65\times 6}{1}=390 $ ชิ้น7
7

ถ้าเด็กชายต้นเดินด้วยความเร็วคงที่ ในเวลา 2 ชั่วโมงเขาเดินได้ 24 กิโลเมตร ในเวลา 3 ชั่วโมงเขาจะเดินได้กี่กิโลเมตร

ข้อมูลจากโจทย์คือ ในเวลา 2 ชั่วโมง เด็กชายต้นเดินได้เป็นระยะทาง 24 กิโลเมตร และเขาเดินด้วยความเร็วคงที่
เทียบบัญัติไตรยางค์
ในเวลา 2 ชั่วโมง เขาเดินได้ 24 กิโลเมตร
ในเวลา 3 ชั่วโมง เขาเดินได้ $\dfrac{3\times 24}{2}=36 $ กิโลเมตร

8
8

ในวิชาศิลปะ คุณครูใช้สีเหลือง 20 มิลลิลิตรและสีแดง 8 มิลลิลิตร เพื่อผสมให้ได้สีส้ม ถ้านักเรียนต้องการสีส้มแบบเดียวกับคุณครู แต่ใช้สีแดง 20 มิลลิลิตร นักเรียนต้องใช้สีเหลืองกี่มิลลิลิตร (สสวทป. 3 ปี 2556)

จากโจทย์ อัตราส่วนที่ต้องใช้เพื่อให้ได้สีส้มคือ สีแดง 8 มิลลิลิตร ต่อสีเหลือง 20 มิลลิลิตร
เทียบบัญญัติไตรยางค์
ถ้าใช้สีแดง 8 มิลลิลิตร จะใช้สีเหลือง 20 มิลลิลิตร
ถ้าใช้สีแดง 20 มิลลิลิตร จะใช้สีเหลือง $\dfrac{20\times 20}{8}=50 $ มิลลิลิตร

9
9

เด็กชายนัทสอบได้วิชาคณิตศาสตร์ 32 คะแนนจากคะแนนเต็ม 40 ถ้าตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปได้เกรด A, ร้อยละ 70-79 ได้เกรด B, ร้อยละ 60-60 ได้เกรด C, ร้อยละ 50-59 ได้เกรด D ถ้าต่ำกว่าร้อยละ 50 จะได้เกรด F เด็กชายนัทสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้เกรดอะไร

คะแนน 40 จะเท่ากับ ร้อยละ 100
คะแนน 32 จะเท่ากับ ร้อยละ $\dfrac{32\times 100}{40}=80 $
เด็กชายนัทสอบได้วิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ 80 จึงได้เกรด A

10
10

จอยต้องการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ให้ได้ 85 % เธอต้องทำข้อสอบถูกกี่ข้อ ถ้าข้อสอบทั้งหมดมี 60 ข้อ

ถ้าทำได้ 100 % จะต้องทำข้อสอบถูก 60 ข้อ
ถ้าทำได้ 85 % จะต้องทำข้อสอบถูก $\dfrac{85\times 60}{100}=51 $

11
11

คุณพ่อขับรถระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที ถ้าขับด้วยอัตราเร็วเดียวกัน ในเวลา 120 นาที จะได้ระยะทางเท่าใด

เวลา 30 นาที ขับได้ระยะทาง 40 กิโลเมตร
เวลา 120 นาที ขับได้ระยะทาง $\dfrac{120\times 40}{30}=160 $ กิโลเมตร

12
12

ฟ้าทำขนมคุ้กกี้ใช้แป้งสาลีจำนวน 3 ถ้วยตวง จะทำขนมคุ้กกี้ได้ 24 ชิ้น ถ้าต้องการทำขนมคุ้กกี้จำนวน 288 ชิ้นจะต้องใช้แป้งสาลีกี่ถ้วยตวง

ขนมคุ้กกี้จำนวน 24 ชิ้น ใช้แป้งสาลีปริมาณ 3 ถ้วยตวง
ขนมคุ้กกี้จำนวน 288 ชิ้น ใช้แป้งสาลีปริมาณ $\dfrac{288\times 3}{24}=36 $13
13

จากการตรวจสอบอาหารชนิดหนึ่งในปริมาณ 1,000 กรัม พบว่ามีไขมัน 18 กรัม ถ้าไขมันให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรีต่อกรัม ถ้ารับประทานอาหารนี้ในปริมาณ 500 กรัม จะได้รับพลังงานจากไขมันของอาหารนี้คิดเป็นกี่กิโลแคลอรี

จากโจทย์คือ อาหารชนิดหนึ่งถ้าทานในปริมาณ 1,000 กรัม จะได้รัรบไขมัน 18 กรัม
ถ้าทานอาหารนี้ในปริมาณ 500 กรัม จะได้รับไขมัน $\dfrac{500\times 18}{1,000}=9 $ กรัม
ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี
ไขมัน 9 กรัม ให้พลังงาน $\dfrac{9\times 9}{1}=81 $ กิโลแคลอรี

14
14

จากการตรวจสอบนมสดชนิดหนึ่งในปริมาณ 1,000 มิลลิลิตร พบว่ามีไขมัน 36 กรัม และโปรตีน 32 กรัม ไขมันให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรีต่อกรัม และโปรตีนให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรีต่อกรัม หลังจากน้องจ๊อยดื่มนม 750 มิลลิลิตร จะได้รับพลังงานจากไขมันและโปรตีนรวมกี่กิโลแคลอรี (สสวท ป. 6 :2554)

จากโจทย์ ต้องหาว่านม 750 มิลลิลิตรมีไขมันและโปรตีนอยู่กี่กรัม
ใช้บัญญัติไตรยางค์
นม 1,000 มิลลิลิตร มีไขมัน 36 กรัม
นม 750 มิลลิลิตร มีไขมัน $\dfrac{750\times 36}{1,000}=27 $ กรัม
ใช้บัญญัติไตรยางค์
นม 1,000 มิลลิลิตร มีโปรตีน 32 กรัม
นม 750 มิลลิลิตร มีโปรตีน $\dfrac{750\times 32}{1,000}=24 $ กรัม
ใช้บัญญัติไตรยางค์
ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี
ไขมัน 27 กรัมให้หพลังงาน $\dfrac{27\times 9}{1}=243 $ กิโลแคลอรี
ใช้บัญญัติไตรยางค์
โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี
โปรตีน 24 กรัม ให้พลังงาน $\dfrac{24\times 4}{1}=96 $ กิโลแคลอรี
น้องจ๊อยได้รับพลังงานทั้งหมด $243 + 96 =339 $ กิโลแคลรี

15
15

รดาได้รับเงินเดือน 22,500 บาท เธอตั้งใจจะเก็บ 30% ของเงินเดือนเข้าบัญชี ในแต่ละเดือนเธอจะต้องเก็บเงินจำนวนเท่าใด

ถ้าเก็บ 100 % จะต้องเก็บเงินจำนวน 22,500 บาท
ถ้าเก็บ 30 % จะต้องเก็บเงินจำนวน $\dfrac{30\times 22,500}{100}=6,750 $ บาท

16
16

ณดลจ่ายค่าจ้างปูกระเบื้องในห้องนั่งเล่น 25 ตารางเมตร เป็นเงิน 8,750 บาท และจ่ายค่าจ้างปูกระเบื้องห้องครัวเป็นเงิน 7,000 บาท ห้องครัวมีพื้นที่กี่ตารางเมตร

ค่าจ้างปูกระเบื้องจำนวน 8,750 บาท สามารถปูกระเบื้องได้พื้นที่ 25 ตารางเมตร
ค่าจ้างปูกระเบื้องจำนวน 7,000 บาท สามารถปูกระเบื้องได้พื้นที่ $\dfrac{7,000\times 25}{8,750}=20 $

17
17

สามารถต้องการซื้อที่ดินในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งประกาศขายตารางวาละ 30,000 บาท ถ้าเขาต้องการซื้อ 1 ไร่ 2 งาน เขาต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าไร

ข้อมูลจากโจทย์ที่ดินในหมู่บ้านขาย ราคา 30,000 บาท ต่อ 1 ตารางวา
ต้องหาว่าเขาต้องการซื้อกี่ตารางวา
1 ไร่ จะเท่ากับ 400 ตารางวา
ที่ดิน 1 งาน จะเท่ากับ 100 ตารางวา
ที่ดิน 2 งาน จะเท่ากับ $\dfrac{2\times 100}{1}=200 $ ตารางวา
ดังนั้นสามารถต้องการซื้อที่ดิน $400+200=600$ ตารางวา
เนื้อที่ 1 ตารางวา ขาย 30,000 บาท
เนื้อที่ 600 ตารางวา ขาย $\dfrac{600\times 30,000}{1}= 18,000,000$ บาท

18
18

เอมซื้อห้องในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งใจกลางเมืองซึ่งตั้งราคาขาย ตารางเมตรละ 87,000 บาท ถ้าเธอซื้อในราคา 10,440,000 บาท ห้องที่เธอซื้อมีพื้นที่เท่าไร

ราคา 87,000 บาท จะได้พื้นที่ 1 ตารางเมตร
ราคา 10,440,000 บาท จะได้พื้นที่ $\dfrac{10,440,000\times 1}{87,000}=120 $ ตารางเมตร19
19

โปสเตอร์ A3 ขนาดความกว้าง 29.7 เซนติเมตร และยาว 42 เซนติเมตร โปสเตอร์นี้มีขนาดกี่ตารางมิลลิเมตร

คำตอบคือข้อ ค.
ขนาดพื้นที่ของโปสเตอร์ A3 $29.7\times 42 = 1,247.4$ ตารางเซนติเมตร
1 ตารางเซนติเมตร เท่ากับ 100 ตารางมิลลิเมตร
1,247.4 ตารางเซนติเมตร เท่ากับ $\dfrac{1,274.4\times 100}{1} =124,740$ ตารางมิลลิเมตร

20
20

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ 1,569 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นกี่ตารางเมตร

คำตอบคือข้อ ง.
เทียบบัญญัติไตรยางค์
พื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 1,000,000 ตารางเมตร
พื้นที่ 1,569 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น $\dfrac{1,569\times1,000,000}{1}=1,569,000,000$ ตารางเมตร--