คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 25 ข้อ

1
1

ข้อใดแตกต่างจากพวก

ข้อ ก. คือ 3 × 2 = 6
ข้อ ข คือ 6 × 1 = 6
ข้อ ค คือ 2 × 3 = 6
ข้อ ง คือ 5 × 1 = 5 ดังนั้นข้อ ง. แตกต่างกับข้ออื่น

2
2

ข้อใดแตกต่างจากพวก

ข้อ ก. คือ 4 × 4 = 16
ข้อ ข คือ 3 × 5 = 15 ดังนั้นข้อ ข. แตกต่างกับข้ออื่น
ข้อ ค คือ 8 × 2 = 16
ข้อ ง คือ 2 × 8 = 16

3
3

ข้อใดแตกต่างจากพวก

ข้อ ก, ข และ ง ให้ผลลัพธ์เท่ากับ 24
ข้อ ค. ให้ผลลัพธ์เท่ากับ 18

4
4

ข้อใดให้ค่าแตกต่างจากพวก

ทุกข้อจะได้ผลลัพธ์ 54 ยกเว้น ข้อ ง จะให้ผลลัพธ์ 56

5
5

ข้อใดค่าแตกต่างจากพวก

ทุกข้อจะได้ผลลัพธ์ 80 ยกเว้นข้อ ข จะให้ผลลัพธ์ 90

6
6

หนูดีซื้อกล้วยจำนวน 3 หวี แม่ค้าขายหวีละ 30 บาท หนูดีต้องชำระเงินเท่าไหร่

จากโจทย์แม่ค้าขายหวีละ 30 บาทคือ 1 หวีขายอยู่ 30 บาท ดังนั้นถ้าซื้อ 3 หวี 3 × 30 = 90 บาท
7
7

มดมี 6 ขา ถ้ามีมด 8 ตัวจะมีทั้งหมดอยู่กี่ขา

คำตอบคือ ข้อ ค.
มดแต่ละตัวจะมี 6 ขา ดังนั้นมด 8 ตัวจะมี 6 × 8 = 48 ขา

8
8

ฟ้าใสซื้อลูกกวาดมาบรรจุในถุง ถุงละ 5 ชิ้น บรรจุไปได้ 24 ถุง และยังเหลือเศษ 3 ชิ้น ฟ้าใสซื้อมาทั้งหมดกี่ชิ้น

จากโจทย์ใน 1 ถุง จะบรรจุลูกกวาดอยู่ 5 ชิ้น ฟ้าใสบรรจุไปได้ 24 ถุง
แสดงว่ามีลูกกวาดที่บรรจุไปแล้ว 24 × 5 = 120 ชิ้น
และยังเหลือที่ไม่ได้บรรจุอีก 3 ชิ้น รวมเป็นทั้งหมด 123 ชิ้น

9
9

เด็กชายไทไท ซื้อสมุดเล่มละ 12 บาทมา 6 เล่ม ซื้อดินสอแท่งละ 5บาทมา 3 แท่ง เด็กชายไทไทใช้เงินไปแล้วกี่บาท

จากโจทย์เด็กชายไทไทซื้อสมุด 1 เล่มราคา 12 บาท ซื้อมาทั้งหมด 6 เล่ม ใช้เงินไป 6 × 12 = 72 บาท
และซื้อดินสอ 1 แท่งราคา 5 บาท มาทั้งหมด 3 แท่ง ใช้เงินไป 5 × 3 = 15 บาท
เด็กชายไทไทใช้เงินไปทั้งหมด 72 + 15 = 87 บาท

10
10

พ่อมีเงินฝากธนาคารอยู่ 5 เท่าของแม่ ถ้าแม่มีเงินฝากอยู่ 20,000 บาท พ่อมีเงินฝากอยู่เท่าไร

จากโจทย์พ่อมีเงินฝาก 5 เท่าของแม่ : 5 × 20,000 = 100,000 บาท

11
11

พ่อมีอายุ 4.5 เท่าของใบเฟิน แม่อายุมากกว่าใบเฟิน 24 ปี ถ้าแม่อายุ 32 ปี พ่อมีอายุเท่าไหร่

จากโจทย์ พ่อมีอายุ 4.5 เท่าของใบเฟิน ในขณะที่แม่อายุมากกว่าใบเฟิน 24 ปี แม่อายุ 32
ดังนั้นใบเฟินอายุ 32 – 24 = 8 ปี
จากโจทย์ พ่อมีอายุ 4.5 เท่าของใบเฟิน : 4.5 × 8 = 36 ปี

12
12

มีลูกกวาดอยู่ 30 ลูก จะแบ่งให้คนจำนวน 10 คน คนละเท่าๆกันจะได้คนละกี่ลูก

คำตอบคือข้อ ก.
การแบ่งจำนวนเท่าๆกันคือ การหาร
30 × 10 = 3 ลูก
13
13

มีส้มอยู่ 40 ผล จะแบ่งให้คน 7 คน คนละเท่าๆกัน โดยแบ่งให้ได้มากที่สุด จะเหลือเศษแบ่งไม่ได้เท่าไหร่

คำตอบคือ ข้อ ข.
จากโจทย์ คือนำส้มมาแบ่งให้ 7 คน คือการหาร
40 ÷ 7 = 5 ลูก เหลือเศษ 5
แบ่งได้คนละ 5 ลูก และเหลือที่แบ่งไม่ได้ 5 ลูก

14
14

มีคัพเค้ก 55 ชิ้น จะแบ่งให้คน 4 คน คนละเท่าๆกันโดยแบ่งให้ได้มากที่สุด จะเหลือเศษแบ่งไม่ได้กี่ชิ้น

คำตอบคือ ข้อ ค.
จากโจทย์คือนำคัพเค้กมาแบ่งให้ 4 คน คือการหาร
55 ÷ 4 = 13 ลูก เหลือเศษ 3
แบ่งได้คนละ 13 ชิ้น เหลือที่แบ่งไม่ได้ 3 ชิ้น

15
15

$(3,580 + 7,660) \div 4 =\square$

ถ้ามีในวงเล็บ ให้ทำในวงเล็บก่อนและเริ่มจากซ้ายไปขวา 3,580 + 7,660 = 11,240
11,240 ÷ 4 = 2,810

16
16

ซื้อข้าวสารมาราคากระสอบละ 1,750 บาท นำมาแบ่งใส่ถุงถุงละ 10 กิโลกรัม แล้วขายไปทั้งหมดราคาถุงละ 200 บาท จะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไร (ข้าว 1 กระสอบ มี 100 กิโลกรัม)

คำตอบคือ ข้อ ก

ข้าวสาร 1 กระสอบมี 100 กิโลกรัม นำมาแบ่งใส่ถุงถุงละ 10 กิโลกรัม คือ การแบ่งเท่าๆกัน หมายถึงการหาร

ข้าว 1 กระสอบ จะแบ่งได้ 100 ÷ 10 = 10 ถุง

แต่ละถุงขายในราคาถุงละ 200 บาท ดังนั้นจะขายได้ 10 × 200 = 2,000 บาท

จากโจทย์ซื้อมาราคากระสอบละ 1,750 บาท ขายไปได้ 2,000 บาท แสดงว่าได้กำไร 2,000 – 1,750 = 250 บาท

17
17

$(11,250 \div 3) \times (60 \div 10) = \square$

คำตอบคือ ข้อ ง
พิจารณาให้ทำในวงเล็บก่อน แต่ถ้าสังเกตจะเห็นว่าวงเล็บหลังสามารถหารได้โดยง่าย 60 ÷ 10 = 6
นำไปคูณกับวงเล็บแรก
$\frac{11,250}{3} \times 6 $
จะเห็นว่า 6 หารด้วย 3 ได้เท่ากับ 2
$\frac{11,250}{3} \times 6 = 11,250 \times 2 = 22,500$

18
18

จงหาผลลัพธ์ของ $(24,913 \div 7) \times (1,001- 998) = \square$

คำตอบคือข้อ ง.
ทำในวงเล็บก่อน 24,913 ÷ 7 = 3,559 และ 1,001 – 998 = 3
3,559 × 3 = 10,677
19
19

ข้อใดต่อไปนี้คือผลลัพธ์ของ 150 – 72 ÷ 6 × 2 + 7

คำตอบคือข้อ ข.
ถ้าในโจทย์มีเครื่องหมายคูณหรือหารให้ทำก่อน โดยทำจากซ้ายไปขวา
ดังนั้นเริ่มทำจาก 72 ÷ 6 = 12
จากนั้นนำผลลัพธ์จากการหารมาคูณต่อ 12 × 2 = 24
$150 – 24 + 7 = \square$
เริ่มทำจากซ้ายไปขวา
150 – 24 = 126
นำผลลัพธ์มาบวกกับ 7 : 126 + 7 = 133

20
20

จำนวนอะไรที่หารด้วย 9 แล้วคูณด้วย 15 จะได้ผลลัพธ์มากกว่า 12 คูณ 13 อยู่ 24

คำตอบคือ ข้อ ข
จากโจทย์ กำหนดให้จำนวนดังกล่าว = $x$
$(x \div 9 \times 15) – (12 \times 13) = 24$
$(x \div 9 \times 15) – 156 = 24$
$(x \div 9 \times 15) – 156 + 156 = 24 + 156$
$\frac{x}{9} \times 15 = 180 $
$\frac{x}{9} \times 15 \div 15= 180 \div 15$
$\frac{x}{9} = 12$
$\frac{x}{9} \times 9 = 12 \times 9$
$x = 108$

21
21

(87 + 56 + 73 + 75 + 83 + 63 + 57 + 53 + 67 + 78 + 65 + 77 + 84 + 62) ÷ 14

คำตอบคือ ข้อ ก.
เริ่มจากจับคู่ที่ทำให้เลขหลักหน่วยเป็น 0 ดังนี้
(87 + 54) + (56 + 84) + (75 + 65) + (83 + 57) + (73 + 67) + (63 + 77) + (78 + 62) = 140 + 140 +140 + 140 + 140 + 140 + 140 = 140 × 7 = 980
980 ÷ 14 = 70

22
22

มีเชือกอยู่ 3 เส้น โดยที่
เชือกเส้นที่หนึ่งยาว 10 เมตร 56 เซนติเมตร
เชือกเส้นที่สองยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเชือกเส้นที่หนึ่ง
และเชือกเส้นที่สามยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเชือกเส้นที่สอง
เชือกทั้ง 3 เส้นมีความยาวรวมกันกี่เซนติเมตร (สสวท ป. 3)

คำตอบคือข้อ ค.
จากโจทย์เชือกเส้นที่หนึ่งยาว 10 เมตร 56 เซนติเมตร ทั้งนี้โจทย์ให้หาว่าความยาวรวมกันทั้ง 3 เส้น ยาวกี่เซนติเมตร
ดังนั้นจึงต้องแปลงหน่วยให้เป็นเซนติเมตร โดย 1 เมตร = 100 เซนติเมตร
เชือกเส้นที่หนึ่งมีความยาว 10 เมตรกับ 56 เซนติเมตร เท่ากับ (10 × 100) + 56 = 1,000 + 56 = 1,056 เซนติเมตร
เชือกเส้นที่สองยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นแรก
1,056 ÷ 2 = 528 เซนติเมตร
เส้นที่สามยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นที่สอง
528 ÷ 2 = 264 เซนติเมตร
เชือกทั้งสามเส้นยาว 1,056 + 528 + 264 = 1,848 เซนติเมตร

23
23

จงหาผลต่างของ A และ B

คำตอบคือข้อ ค.
จากโจทย์ B คือ 9 × 1,674 + 6 = (9 × 1,674) + 6 = 15,066 + 6 = 15,072
จากโจทย์ A คือ 3 × 15,072 + 2 = (3 × 15,072) + 2 = 45,216 + 2 = 45,218
A – B = 45,218 – 15,072 = 30,146

ถ้ามีเครื่องหมายหลายตัว
ปกติให้ทำจากซ้ายไปขวา แต่ถ้ามีเครื่องหมาย คูณ หรือหาร ให้ทำคูณหรือหารก่อน

24
24

คุณครูมีดินสออยู่ไม่เกิน 30 แท่ง ถ้าแบ่งให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งคนละ 6 แท่ง ดินสอจะหมดพอดี แต่ถ้าแบ่งให้กลุ่มนี้คนละ 5 แท่งจะเหลือดินสออยู่ 3 แท่ง จงหาว่าเดิมคุณครูมีดินสออยู่กี่แท่ง (สสวท ป. 3)

คำตอบคือข้อ ข.
กำหนดให้จำนวนนักเรียนในกลุ่ม = $x$ คน และ จำนวนดินสอ = $y$ แท่ง
โจทย์ให้ข้อมูลว่าถ้าแบ่งให้คนละ 6 แท่งจะหมดพอดี แสดงว่า $ y \div x = 6 $ เป็นสมการที่ 1
โจทย์ให้ข้อมูลว่าถ้าแบ่งให้คนละ 5 แท่งจะเหลือดินสออยู่ 3 แท่ง แสดงว่า $y = (5 \times x) + 3 =5x + 3$ เป็นสมการที่ 2
นำ $y$ ในสมการที่ 2 ไปแทนค่า $y$ ในสมการที่ 1
$(5x +3) \div x = 6 \: $ หรือ $\: \frac {5x + 3}{x} = 6 $
คูณ $x$ ทั้งสองข้าง $\frac{5x + 3}{x} \times x = 6 \times x$
$5x + 3 = 6x \:$ หรือ $\: 6x = 5x + 3$
ลบ $\: 5x$ ทั้งสองข้าง $\: 6x – 5x = 5x + 3 -5x$
$x = 3 \:$ คน
นำค่า x ไปแทนในสมการที่ 1
$y \div 3 = 6 \:$ หรือ $\:\frac{y}{3} = 6$
คูณ 3 ทั้งสองข้าง $\:\frac{y}{3} \times 3 = 6 \times 3$
$y = 18 \:$ แท่ง
25
25

จงหาผลหารของ 10 ÷ [9 ÷ 8 ÷ (7 ÷ 6 ÷ 5 ÷ 4) ÷ 3 ÷ 2]

คำตอบคือข้อ ค.
ทำในวงเล็บก่อน $(7 \div 6 \div 5 \div 4) = 7 \times \dfrac{1}{6} \times \dfrac{1}{5} \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{7}{6 \times 5 \times 4}$
$ [9 \div 8 \div (7 \div 6 \div 5\div 4)\div 3 \div2] = [9 \div 8 \div (\dfrac{7}{6 \times 5 \times 4})\div 3 \div 2] = [9 \times \dfrac{1}{8} \times \dfrac{6 \times 5 \times 4}{7} \times \dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{2}] = \dfrac{9 \times 6 \times 5 \times 4}{8 \times 7 \times 3 \times 2} $
$ 10 \div [9 \div 8 \div (7 \div 6 \div 5\div 4)\div 3 \div2] = 10 \times \dfrac {8 \times 7 \times 3 \times 2}{9 \times 6 \times 5 \times 4} = \dfrac{28}{9} = 3\dfrac{1}{9}$