คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 30 ข้อ

1
1

$ 7 + 6 = \square $

2
2

$ 8 + 9 = \square $

3
3

$\square + 53 = 107 $ จงระบุตัวเลขในกล่อง พร้อมกับคำตอบจากการบวก

ตัวเลขที่หายไปเมื่อบวกกับ 53 จะได้ 107 ดังนั้น ตัวเลขดังกล่าวจะมีค่า 107 – 53 = 54

4
4

A + 113 + B = 117 โดย A > B > 0 ข้อใดคือ ค่า A และ B ตามลำดับ

จากโจทย์ A + 113 + B = 117
A + 113 + B – 113 = 117 -113
A + B = 4
คำตอบทุกข้อ บวกกันให้ค่า 4 แต่ ข้อ ก. ถูกต้อง เพราะตรงตามเงื่อนไข A > B
แต่ข้อ ข เป็นไปไม่ได้เพราะผิดเงื่อนไข A > B
ข้อ ค เป็นไปไม่ได้เพราะ B มีค่ามากกว่า 0

5
5

2,789 + 7,430 การบวกตัวเลขจำนวนนี้จะต้องทดทั้งหมดกี่ตำแหน่ง

คำตอบคือ ข้อ ค. เพราะจะต้องทดในหลักร้อย หลักพัน และหลักหมื่น

6
6

$ 589 + 934 = \square$7
7

$ 1,487 + 879 = \square$

8
8

พ่อให้เงินหนูดี 8 บาท แม่ให้เงินหนูดี 7 บาท หนูดีได้รับเงินจากพ่อและแม่รวมกันเป็นเท่าใด

9
9

เด็กหญิงฟ้าเดิมมีตุ๊กตาอยู่ 7 ตัว คุณแม่ซื้อมาให้อีก 3 ตัว คุณยายซื้อให้อีก 2 ตัว เด็กหญิงฟ้ามีตุ๊กตารวมแล้วทั้งหมดกี่ตัว

10
10

เด็กชายผาสุกเทนมกล่องขนาด 250 มิลลิลิตรลงในถ้วยบีกเกอร์ และเทนมเพิ่มไปอีกในปริมาณครึ่งหนึ่งของนมกล่องขนาด 250 มิลลิลิตร ในบีกเกอร์จะมีนมอยู่ในปริมาณเท่าไหร่

จากโจทย์ เด็กชายผาสุกเริ่มต้นเทนมจำนวน 250 มิลลิลิตรลงในถ้วย จากนั้นเทเพิ่มอีกแต่คราวนี้เทเพียงครึ่งหนึ่ง
ครึ่งหนึ่งของ 250 มิลลิลิตรคือ 250 ÷ 2 = 125 มิลลิลิตร
ดังนั้น เขาจะเททั้งหมด 250 + 125 = 375 มิลลิลิตร

11
11

เด็กชายเล็กอายุ 9 ปี มีพี่ชายอยู่หนึ่งคนชื่อเด็กชายต้นซึ่งแก่กว่าเขาอยู่ 3 ปี เด็กชายต้นมีอายุกี่ปี

เด็กชายเล็กอายุ 9 ขวบ เด็กชายต้นอายุมากกว่าเด็กชายเล็กอยู่ 3 ปี
เด็กชายต้นอายุ 9 + 3 = 12 ปี

12
12

ฟาร์มแห่งหนึ่งมีวัวตัวผู้ 5 ตัว มีจำนวนตัวเมียมากกว่าจำนวนตัวผู้อยู่ 17 ตัว ฟาร์มนี้มีวัวตัวเมียอยู่กี่ตัว

ฟาร์มแห่งนี้มีวัวตัวผู้อยู่ 5 ตัว มีจำนวนตัวเมียมากกว่าตัวผู้ 17 ตัว
แสดงว่าฟาร์มนี้มีตัวเมียอยู่ที่ 17 + 5 = 22 ตัว13
13

$ 8 – 5 = \square$

14
14

$ 22 – 7 = \square$

15
15

$\square\: – 7 = 3 $ จงระบุตัวเลขในกล่อง

คำตอบคือ 10 – 7 = 3

16
16

$234 – 58 = \square$

17
17

น้ำมีเงินอยู่ 33 บาท น้อยมีเงินอยู่ 26 บาท น้ำมีเงินมากกว่าน้อยอยู่เท่าไหร่

จากโจทย์ น้ำมีเงินอยู่ 33 บาท และ น้อยมีเงิน 26 บาท จะเห็นว่าน้ำมีเงินมากกว่าน้อย
ดังนั้น น้ำมีเงินมากกว่าน้อย 33 – 26 = 7 บาท

18
18

ใจมีตุ๊กตา 16 ตัว ให้มดไป 4 ตัว และให้หนูดีไป 3 ตัว ใจเหลือตุ๊กตาอยู่กี่ตัว

เริ่มต้นใจมีตุ๊กตาอยู่ 16 ตัว จากนั้นให้มดไป 4 ตัว
หลังจากใจให้ตุ๊กตากับมดไปจะเหลือตุ๊กตาอยู่ 16 – 4 = 12 ตัว
ใจให้หนูดีไปอีก 3 ตัว ดังนั้นใจจะเหลือตุ๊กตาอยู่ 12 – 3 = 9 ตัว19
19

ภูผามีดินสอสี 26 แท่ง น้ำหนึ่งมีดินสอสีน้อยกว่าภูผา 8 แท่ง น้ำหนึ่งมีดินสออยู่จำนวนเท่าใด

ภูผามีดินสอสี 26 แท่ง แต่น้ำหนึ่งมีดินสอสีน้อยกว่าภูผาอยู่ 8 แท่ง
ดังนั้น น้ำหนึ่งมีดินสอสีอยู่ 26 – 8 = 18 แท่ง

20
20

ลัดดาเก็บเงินได้ 35,000 บาท มาลินีเก็บได้เงินมากกว่าลัดดา 4,250 บาท มาลินีเก็บเงินได้กี่บาท

ลัดดาเก็บเงินได้ 35,000 บาท มาลินีเก็บได้เงินมากกว่าลัดดา 4,250 บาท
ดังนั้น มาลืนีจะเก็บเงินได้ 35,000 + 4,250 = 39,250 บาท

21
21

แม่น้ำโขงมีความยาว 4,350 กิโลเมตร มีความยาวน้อยกว่าแม่น้ำไนล์ 2,300 กิโลเมตร แม่น้ำไนล์มีความยาวกี่กิโลเมตร

แม่น้ำโขงมีความยาว 4,350 กิโลเมตร
แม่น้ำไนล์มีความยาวมากกว่า เพราะโจทย์บอกว่าแม่น้ำโขงมีความยาวน้อยกว่า โดยน้อยกว่าอยู่ 2,300 กิโลเมตร
ดังนั้นแม่น้ำไนล์ยาว 4,350 + 2, 300 = 6,650 กิโลเมตร

22
22

เด็กชายเล็กอายุ 9 ปี มีน้องชายอยู่หนึ่งคนชื่อเด็กชายน้อยซึ่งอ่อนกว่าเขาอยู่ 4 ปี เด็กชายน้อยมีอายุเท่าไหร่

เด็กชายเล็กอายุ 9 ปี มีน้องชายชื่อเด็กชายน้อยซึ่งอายุน้อยกว่าเขา 4 ปี
ดังนั้น เด็กชายน้อยอายุ 9 – 4 = 5 ปี

23
23

ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียนหญิง 135 คน มีนักเรียนชายน้อยกว่านักเรียนหญิงอยู่ 35 คน ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียนชายอยู่ทั้งหมดกี่คน

จากโจทย์ นักเรียนชายมีจำนวนน้อยกว่านักเรียนหญิงอยู่ 35 คน
ดังนั้น นักเรียนชายมีจำนวน 135 – 35 = 100 คน

24
24

ร้านหนังสือแห่งหนึ่ง เดือนมกราคมขายได้ 3,245 เล่ม เดือนกุมภาพันธ์ขายได้มากกว่าเดือนมกราคมอยู่ 690 เล่ม ส่วนเดือนมีนาคมขายได้น้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์อยู่ 759 เล่ม ในเดือนมีนาคมขายหนังสือได้กี่เล่ม

จากโจทย์ในเดือนมกราคม ร้านหนังสือขายได้ 3,245 เล่ม
จากโจทย์ในเดือนกุมภาพันธ์ ร้านหนังสือขายได้มากกว่าเดือนมกราคมอยู่ 690 เล่ม ดังนั้นเดือนกุมภาพันธ์ขายได้ 3,245 + 690 = 3,935 เล่ม
จากโจทย์ในเดือนมีนาคมขายได้น้อยกว่ากุมภาพันธ์อยู่ 759 เล่ม ดังนั้นเดือนมีนาคมขายได้ 3,935 – 759 = 3,176 เล่ม25
25

ชาวบ้านช่วยกันปลูกต้นไม้ ปีที่ 1 ปลูกได้มากกว่าปีที่ 2 อยู่ 310 ต้น ส่วนปีที่ 3 ปลูกได้มากกว่าปีที่สองอยู่ 245 ต้น โดยปีที่ 3 ปลูกได้ 1,350 ต้น ปีใดปลูกได้มากที่สุด และปลูกได้มากกว่าปีที่ปลูกได้เป็นลำดับที่สองกี่ต้น

จากโจทย์ ปีที่ 3 มีข้อมูลจำนวนต้นไม้ที่ปลูกได้คือ 1,350 ต้น
จากโจทย์ ปีที่ 3 ยังปลูกได้มากกว่าปีที่ 2 แสดงว่า ปีที่ 2 มีจำนวนต้นที่ปลูกน้อยกว่าปีที่ 3 โดยน้อยกว่า 245 ต้น
ดังนั้น ปีที่ 2 ปลูกได้ 1,350 – 245 = 1,105 ต้น
จากโจทย์ ปีที่ 1 ปลูกได้มากกว่าปีที่ 2 แสดงว่า ปีที่ 1 มีจำนวนต้นที่ปลูกมากกว่าปีที่ 2 โดยมากกว่า 310 ต้น
ดังนั้น ปีที่ 1 ปลูกได้ 1,105 + 310 = 1,415 ต้น
ปีที่ 1 ปลูกได้มากกว่า และปลูกได้มากกว่าปีที่มากเป็นลำดับที่สอง หรือ ปีที่ 3 อยู่ที่ 1,415 – 1,350 = 65 ต้น

26
26

ผลบวกของจำนวนวันเดือนใดที่เรียงติดต่อกัน 3 เดือน ซึ่งมีจำนวนวันน้อยที่สุดตรงกับข้อใด

ถ้ามีจำนวนวันน้อยที่สุดแสดงว่าต้องมีกุมภาพันธ์
ม.ค. (31 วัน) ก.พ. (28 วัน) มี.ค. (31 วัน) เม.ย. (30 วัน)
ผลบวกเป็นของเดือน ก.พ. + มี.ค. + เม.ย. = 28 + 31 + 30 = 89 วัน

27
27

บริษัทผลิตกระเป๋าแห่งหนึ่ง ส่งออกสินค้ามูลค่า 5,300,000 บาท สินค้าบางส่วนไม่ได้มาตรฐานถูกส่งคืนมา มีมูลค่า 600,000 บาทและถูกปรับอีก เนื่องจากสินค้าไม่ครบเป็นเงิน 325,000 บาท บริษัทผู้ผลิตจะได้รับเงินค่าสินค้าเท่าไร

คำตอบคือ ง.
จากโจทย์ ข้อมูลที่ได้คือ 1. บริษัทผลิตกระเป๋าและส่งออกคิดเป็นเงิน 5,300,000 บาท
2. สินค้าถูกส่งคืนกลับมีมูลค่าเท่ากับ 600,000 บาท
3. บริษัทโดนค่าปรับจำนวน 325,000 บาท
คำถามจากโจทย์ คือ บริษัทได้รับเงินค่าสินค้าเท่าไร
ถ้าส่งทั้งหมดและไม่โดนปรับและไม่มีการคืนของจะได้เงินทั้งหมด 5,300,000 บาท แต่เนื่องจากโดนปรับและมีการคืนของ
บริษัทจะได้รับเงินจำนวน 5,300,000 – 600,000 – 325,000 = 4,375,000 บาท

28
28

1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + ……… + 37 – 38 + 39 – 40 + 41 =

จากโจทย์ จะสังเกตเห็นตัวเลขสองกลุ่มคือ ตัวเลขเต็มบวก และตัวเลขติดลบ และเป็นชุดตัวเลขที่เรียงกัน
1 + 3 + 5 + 7 + …+ 37 + 39 + 41
และ – 2 – 4 – 6 - …. – 38 – 40

การหาผลบวกตัวเลขแบบอนุกรม $S_n =\frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

ชุดเลขคี่ที่เรียงกัน 1 + 3 + 5 + 7 + …+ 37 + 39 + 41
มีจำนวนตัวเลข $(n) = 21, a_1$ คือค่าตัวแรก = 1 และ $a_n$ คือค่าตัวสุดท้าย = 41
ดังนั้นผลบวกของชุดเลขคี่มีค่าเท่ากับ $\frac{21}{2}\times (1 + 41) = \frac{21}{2}\times 42 = 21 \times 21 = 441$

พิจารณาชุดเลขลบ เพื่อให้ง่ายตัดเครื่องหมายลบออกไปก่อน และบวก 2 + 4 + 6 + 8 + … + 36 + 38 + 40
มีจำนวนตัวเลข $(n) = 20, a_1$ คือค่าตัวแรก = 2 และ $a_n$ คือค่าตัวสุดท้าย = 40
ดังนั้นผลบวกของชุดเลขคู่มีค่าเท่ากับ $\frac{20}{2}\times (2 + 40) = \frac{20}{2}\times 42 = 20 \times 21 = 420$
และนำเครื่องหมายลบกลับมา จะเท่ากับ – 420

441 + (-420) = 441 – 420 = 21

29
29

จงหาผลบวกของจำนวน 1111 + 2222 + 3333 + 4444 + 5555 + 6666 + 7777 + 8888 + 9999

คำตอบคือ ข้อ ค.
(1111 + 9999) + (2222 + 8888) + (3333 + 7777) + (4444 + 6666) + 5555 = 11,110 + 11,110 + 11,110 + 11,110 + 5555
(4 × 11,110) + 5555 = 49,995

30
30

กำหนด 0, 1, 2 ให้สร้างเลข 2 หลักที่เป็นเลขคู่ แล้วนำผลบวกของเลขคู่ที่สร้างได้มีค่าตรงกับข้อใด (สสวท ป. 3)

คำตอบคือ ข้อ ง.
โจทย์กำหนดให้สร้างเลข 2 หลัก และต้องเป็นเลขคู่
ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่หลักหน่วยจะเป็นเลข 1 จึงเหลือเพียง 0 และ 2 ที่สามารถเป็นเลขหลักหน่วย
ตัวเลขที่เป็นไปได้คือ 10, 20, 12, 22
ดังนั้น 10 + 20 + 12 + 22 = 64

--