คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 30 ข้อ

1
1

จงหาว่า107 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มสิบใด

2
2

จงหาค่าประมาณเต็มสิบของ 107

107 ให้พิจารณาเลขในหลักหน่วย 7 ซึ่งมากกว่า 5 และอยู่ใกล้ 10 มากกว่า 0 ดังนั้น ค่าประมาณของ 107 คือ 110

3
3

จงหาว่า 892 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มสิบใด

892 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มสิบใด อยู่ระหว่าง 890-900

4
4

จงหาค่าประมาณเต็มสิบของ 892

892 ให้พิจารณาเลขในหลักหน่วย 2 ซึ่งน้อยกว่า 5 และอยู่ใกล้ 0 มากกว่า 10 ดังนั้น ค่าประมาณของ 892 คือ 890

5
5

จงหาว่า 625 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มสิบใด

625 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มสิบใด อยู่ระหว่าง 620-630

6
6

จงหาค่าประมาณเต็มสิบของ 625

625 ให้พิจารณาเลขในหลักหน่วย 5 ซึ่งเท่ากับ 5 จัดว่าอยู่ใกล้ 10 มากกว่า 0 ดังนั้น ค่าประมาณของ 625 คือ 6307
7

จงหาว่า 123 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใด

123 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใด อยู่ระหว่าง 100-200

8
8

จงหาค่าประมาณเต็มร้อยของ 123

123 ค่าเต็มร้อยอยู่ระหว่าง 100 และ 200 ให้พิจารณาเลขในหลักสิบคือ 20 มีค่าน้อยกว่า 50 ทำให้ค่าประมาณอยู่ใกล้ 100 มากกว่า 200 ดังนั้นค่าประมาณของ 123 คือ 100

9
9

จงหาว่า 971 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใด

971 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใด อยู่ระหว่าง 900-1,000

10
10

จงหาค่าประมาณเต็มร้อยของ 971

971 ค่าเต็มร้อยอยู่ระหว่าง 900 และ 1,000 ให้พิจารณาเลขในหลักสิบคือ 70 มีค่ามากกว่า 50 ทำให้ค่าประมาณอยู่ใกล้ 1,000 มากกว่า 900 ดังนั้นค่าประมาณของ 971 คือ 1,000

11
11

จงหาว่า 1,550 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใด

1,550 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใด อยู่ระหว่าง 1,500-1,600

12
12

จงหาค่าประมาณเต็มร้อยของ 1,550

1,550 ค่าเต็มร้อยอยู่ระหว่าง 1,500-1,600 ให้พิจารณาเลขในหลักสิบคือ 50 ทำให้ค่าประมาณอยู่ใกล้ 1,600 มากกว่า 1,500ดังนั้น ค่าประมาณของ 1,550 คือ 1,60013
13

จงหาว่า 9,432 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใด

9,432 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยใด อยู่ระหว่าง 9,400-9,500

14
14

จงหาค่าประมาณเต็มร้อยของ 9,432

9,432 ค่าเต็มร้อยอยู่ระหว่าง 9,400-9,500 ให้พิจารณาเลขในหลักสิบคือ 30 ทำให้ค่าประมาณอยู่ใกล้ 9,400 มากกว่า 9,500 ดังนั้นค่าประมาณของ 9,432 คือ 9,400

15
15

จงหาว่า 9,432 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันใด

9,432 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันใด อยู่ระหว่าง 9,000-10,000

16
16

จงหาค่าประมาณเต็มพันของ 9,432

9,432 ค่าเต็มพันอยู่ระหว่าง 9,000-10,000 ให้พิจารณาเลขในหลักร้อย 400 มีค่าน้อยกว่า 500 ทำให้ค่าประมาณอยู่ใกล้ 9,000 มากกว่า10,000 ดังนั้น ค่าประมาณของ 9,432 คือ 9,000

17
17

จงหาว่า 5,640 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันใด

5,640 อยู่ระหว่างจำนวนเต็มพันใด อยู่ระหว่าง 5,000-6,000

18
18

จงหาค่าประมาณเต็มพันของ 5,640

5,640 ค่าเต็มพันอยู่ระหว่าง 5,000-6,000 ให้พิจารณาเลขในหลักร้อย 600 มีค่ามากกว่า 500 ทำให้ค่าประมาณอยู่ใกล้ 6,000 มากกว่า 5,000 ดังนั้น ค่าประมาณของ 5,640คือ 6,00019
19

แม่น้ำเจ้าพระยามีความยาว 372 กิโลเมตร จงบอกค่าประมาณเต็มสิบ

ค่าประมาณเต็มสิบ พิจารณาหลักหน่วย 2 มีค่าน้อยกว่า 5 จะอยู่ใกล้ 0 มากกว่า 10 ดังนั้นอยู่ใกล้ 370 มากกว่า 380

20
20

จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 20,107 ตารางกิโลเมตร จงบอกค่าประมาณเต็มพัน

ค่าประมาณเต็มพันอยู่ระหว่าง 20,000-21,000 พิจารณาหลักร้อย 100 มีค่าน้อยกว่า 500 ทำให้ค่าประมาณอยู่ใกล้ 20,000 มากกว่า 21,000 ตารางกิโลเมตร

21
21

ระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์คิดจากศูนย์กลางประมาณ 384,400 กิโลเมตร จงบอกค่าประมาณเต็มแสน

384,400 ค่าประมาณเต็มแสนอยู่ที่ 300,000-400,000 ให้พิจารณาหลักหมื่น 80,000 ค่ามากกว่า 50,000 ทำให้ค่าประมาณอยู่ใกล้ 400,000 มากกว่า 300,000

22
22

มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นมหาสมุทรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่ 161,800,000 ตารางกิโลเมตร มหาสมุทรแปซิฟิกมีเนื้อที่ประมาณเต็มล้านกี่ตารางกิโลเมตร

161,800,000 ตัวเลขเต็มล้านอยู่ระหว่าง 1,000,000-2,000,000 พิจารณาที่หลักแสน 800,000 มีค่าเกิน 500,00 ทำให้ค่าประมาณการใกล้ 2,000,000 มากกว่า ดังนั้นค่าประมาณการเต็มล้านเท่ากับ 162,000,000

23
23

ข้อใดไม่ถูกต้อง

43,430 พิจารณาค่าประมาณเต็มหมื่นอยู่ระหว่าง 40,000-50,000 พิจารณาที่หลักพัน 3,000 อยู่ใกล้ 40,000 มากกว่า 50,000 ดังนั้นค่าประมาณเต็มหมื่นคือ 40,000

545,000 พิจารณาค่าประมาณเต็มหมื่นอยู่ระหว่าง 40,000-50,000 พิจารณาที่หลักพัน 5,000 อยู่ใกล้ 50,000 มากกว่า 40,000 ดังนั้นค่าประมาณเต็มหมื่นคือ 550,000

166,400 พิจารณาค่าประมาณเต็มหมื่นอยู่ระหว่าง 60,000-70,000 พิจารณาที่หลักพัน 6,000 อยู่ใกล้ 70,000 มากกว่า 60,000 ดังนั้นค่าประมาณเต็มหมื่นคือ 170,000

1,684,250 พิจารณาค่าประมาณเต็มหมื่นอยู่ระหว่าง 80,000-90,000 พิจารณาที่หลักพัน 4,000 อยู่ใกล้ 80,000 มากกว่า 90,000 ดังนั้นค่าประมาณเต็มหมื่นคือ 1,680,000

24
24

ข้อใดถูกต้อง

743,650 พิจารณาค่าประมาณเต็มแสนอยู่ระหว่าง 700,000-800,000 พิจารณาที่หลักหมื่น 40,000 อยู่ใกล้ 700,000 มากกว่า 800,000 ดังนั้นค่าประมาณเต็มแสนเท่ากับ 700,000

4,172,500 พิจารณาค่าประมาณเต็มแสนอยู่ระหว่าง 100,000-200,000 พิจารณาที่หลักหมื่น 70,000 อยู่ใกล้ 200,000 มากกว่า 100,000 ดังนั้นค่าประมาณเต็มแสนเท่ากับ 4,200,000

56,983,200 พิจารณาค่าประมาณเต็มแสนอยู่ระหว่าง 900,000-1,000,000 พิจารณาที่หลักหมื่น 80,000 อยู่ใกล้ 1,000,000 มากกว่า 900,000 ดังนั้นค่าประมาณเต็มแสนเท่ากับ 57,000,000

102,750,000 พิจารณาค่าประมาณเต็มแสนอยู่ระหว่าง 700,000-800,000 พิจารณาที่หลักหมื่น 50,000 อยู่ใกล้ 800,000 มากกว่า 700,000 ดังนั้นค่าประมาณเต็มแสนเท่ากับ 102,800,00025
25

ข้อใดไม่ถูกต้อง

8,640,000 พิจารณาค่าประมาณเต็มล้านอยู่ระหว่าง 8,000,000-9,000,000 พิจารณาที่หลักแสน 600,000 อยู่ใกล้ 9,000,000 มากกว่า 8,000,000 ดังนั้นค่าประมาณเต็มล้านเท่ากับ 9,000,000

12,348,000 พิจารณาค่าประมาณเต็มล้านอยู่ระหว่าง 2,000,000-3,000,000 พิจารณาที่หลักแสน 300,000 อยู่ใกล้ 2,000,000 มากกว่า 3,000,000 ดังนั้นค่าประมาณเต็มล้านเท่ากับ 12,000,000

135,830,000 พิจารณาค่าประมาณเต็มล้านอยู่ระหว่าง 5,000,000-6,000,000 พิจารณาที่หลักแสน 800,000 อยู่ใกล้ 6,000,000 มากกว่า 5,000,000 ดังนั้นค่าประมาณเต็มล้านเท่ากับ 136,00,000

372,790,000 พิจารณาค่าประมาณเต็มล้านอยู่ระหว่าง 2,000,000-3,000,000 พิจารณาที่หลักแสน 700,000 อยู่ใกล้ 3,000,000 มากกว่า 2,000,000 ดังนั้นค่าประมาณเต็มล้านเท่ากับ 373,000,000

26
26

ข้อใดไม่จัดเป็นค่าประมาณ 15,800

จากคำตอบจะเห็นว่าอยู่ในช่วง 700-900 เป็นการประมาณค่าหลักร้อย ให้พิจารณาหลักสิบ จะเห็นว่าข้อ ง. 15,864 เลขในหลักสิบคือ 60 เกิน 50 ซึ่งทำให้ค่าประมาณหลักร้อยใกล้ 900มากกว่า 800 จึงเป็นข้อที่ไม่ใช่

เพราะค่าประมาณหลักร้อยของ 15,864 มีค่าเท่ากับ 15,900

27
27

ถ้าโรงเรียนแห่งหนึ่งมีการประมาณว่ามีนักเรียนทั้งหมด 4,000 คน ข้อใดคือจำนวนนักเรียนจริง

เป็นการประมาณค่าหลักพัน ให้พิจารณาเลขในหลักร้อย จะเห็นว่า 4,350: 300 น้อยกว่า 500 ดังนั้นค่าประมาณจะเท่ากับ 4,000

ส่วนข้ออื่น จะเห็นว่า 3,485 : 400 น้อยกว่า 500 ดังนั้นค่าประมาณจะเท่ากับ 3,000

4,560 : 500 เท่ากับ 500 ดังนั้นค่าประมาณจะเท่ากับ 5,000

28
28

ข้อใดต่อไปนี้มีค่าแตกต่างไปจาก 35 × 9

คำตอบ คือ ข้อ ค : 52 × 7 = 364 และเมื่อนำมาประมาณค่าเต็มร้อย จะมีค่า 400

ข้อ ก, ข และ ง จะได้ผลลัพธ์คือ 288, 336 และ 320 โดยจะมีค่าประมาณเต็มร้อยที่ 300

29
29

กรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,342,158 คน แต่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,403,336 คน ดังนั้นผู้ไม่มาเลือกตั้งประมาณเต็มพันคือข้อใด

คำตอบคือ ข้อ ข
3,342,158-1,403,336 = 1,938,822
ค่าประมาณเต็มพัน ให้พิจารณาที่หลักร้อยจะเห็นว่า 800 มีค่าเข้าใกล้ 1,000
ดังนั้นค่าประมาณเต็มพันจะเท่ากับ 1,939,000

30
30

จำนวน 7,800,000 ข้อใดกล่าวถูกต้อง

คำตอบคือข้อ ข ค่าประมาณเต็มแสนต้องพิจารณาที่หลักหมื่น จะเห็นเลข 4 ใกล้ 0 มากกว่า 10 ดังนั้นค่าประมาณเต็มแสนของของ 7,843,201 มีค่าเท่ากับ 7,800,000

ข้อ ก. ผิดเพราะค่าประมาณเต็มล้านต้องพิจารณาที่หลักแสน 7 ใกล้ 10 มากกว่า 0 ดังนั้นค่าประมาณเต็มล้านของ 7,733,676 มีค่าเท่ากับ 8,000,000

ข้อ ค. ผิดเพราะค่าประมาณเต็มหมื่นต้องพิจารณาที่หลักพันจะเห็น 6 มีค่าใกล้ 10 มากกว่า 0 ดังนั้นค่าประมาณเต็มหมื่นของ 7,986,112 จะมีค่าเท่ากับ 7,990,000

ข้อ ง. ผิดเพราะค่าประมาณเต็มพันต้องพิจารณาที่หลักร้อยจะเห็น 0 มีค่า 0 ดังนั้นค่าประมาณเต็มพันของ 7,943,000 จะมีค่าเท่ากับ 7,943,000

--