คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 10 ข้อ

1
1

ข้อใดคือเศษส่วนอย่างต่ำของ$\dfrac{3}{9}$

การทอนเศษส่วนจะมีตัวเลขที่หารทั้งเศษและส่วนลงตัว $\dfrac{3\div 3}{9\div 3}=\dfrac{1}{3}$

2
2

ข้อใดมีค่าไม่เท่ากับ $\dfrac{1}{4}$

เมื่อทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ $\dfrac{2\div2}{8\div2}=\dfrac{1}{4},\:\dfrac{4\div4}{12\div12}=\dfrac{1}{3},\: \dfrac{6\div 6}{24\div6}=\dfrac{1}{4},\: \dfrac{8\div8}{32\div8}=\dfrac{1}{4}$
ข้อ ข แตกต่างกับข้ออื่น

3
3

ข้อใดมีค่าเท่ากับ $\dfrac{6}{9}$

คำตอบคือ ข้อ จ
จากโจทย์ทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ $\dfrac{6}{9}=\dfrac{6\div3}{9\div3}=\dfrac{2}{3}$
ซึ่งจะตรงกับข้อ ก
ข้อ ข เมื่อทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ $\dfrac{3\div3}{6\div3}=\dfrac{1}{2}$
ข้อ ค เมื่อทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ $\dfrac{10\div5}{15\div5}=\dfrac{2}{3}$ ซึ่งตรงกับโจทย์
ข้อ ง เมื่อทอนเป็ฯเศษส่นอย่างต่ำ $\dfrac{8\div2}{18\div2}=\dfrac{4}{9}$

4
4

ข้อใดคือรูปที่ง่ายที่สุด

คำตอบคือ ข้อ ก.
เพราะข้อ ข, ค และ ง สามารถจะทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
$\dfrac{2\div2}{6\div2}=\dfrac{1}{3},\:\dfrac{3\div3}{9\div3}=\dfrac{1}{3},\:\dfrac{4\div2}{10\div2}=\dfrac{2}{5}$

5
5

ข้อใดคือรูปที่ง่ายที่สุด

คำตอบคือ ข้อ ง.
เพราะข้อ ก, ข และ ค สามารถจะทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
$\dfrac{2\div2}{4\div2}=\dfrac{1}{2},\:\dfrac{3\div3}{6\div3}=\dfrac{1}{2},\:\dfrac{4\div2}{8\div2}=\dfrac{1}{2}$

6
6

ข้อใดคือรูปที่ง่ายที่สุด

คำตอบคือ ข้อ ค.
เพราะข้อ ก, ข และ ง สามารถจะทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
$\dfrac{4\div4}{12\div4}=\dfrac{1}{3},\:\dfrac{12\div6}{18\div6}=\dfrac{2}{3},\:\dfrac{20\div5}{25\div5}=\dfrac{4}{5}$7
7

ข้อใดคือรูปที่ง่ายที่สุด

คำตอบคือ ข้อ ง
เพราะข้อ ก, ข และ ค สามารถจะทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
$\dfrac{6\div3}{9\div3}=\dfrac{2}{3},\:\dfrac{10\div2}{12\div2}=\dfrac{5}{6},\:\dfrac{15\div5}{20\div5}=\dfrac{3}{4}$

8
8

ข้อใดคือรูปที่ง่ายที่สุด

คำตอบคือ ข้อ ก
เพราะข้อ ข, ค และ ง สามารถจะทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
$\dfrac{17\div17}{51\div17}=\dfrac{1}{3},\:\dfrac{23\div23}{138\div23}=\dfrac{1}{6},\:\dfrac{25\div25}{150\div25}=\dfrac{1}{6}$

9
9

ข้อใดมีค่าแตกต่างจาก $\dfrac{3}{4}$

คำตอบคือ ข้อ ข
เพราะข้อ ก, ค และ ง สามารถจะทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
$\dfrac{6\div2}{8\div2}=\dfrac{3}{4},\:\dfrac{21\div7}{28\div7}=\dfrac{3}{4},\:\dfrac{30\div10}{40\div10}=\dfrac{3}{4}$
แต่ข้อ ข เมื่อทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ $\dfrac{12\div3}{15\div3}=\dfrac{4}{5}$ จะแตกต่างจากข้ออื่นๆ

10
10

ข้อใดมีค่าแตกต่างจาก $\dfrac{4}{5}$

คำตอบคือ ข้อ ง.
เพราะข้อ ก, ข และ ค สามารถจะทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
$\dfrac{8\div2}{10\div2}=\dfrac{4}{5},\:\dfrac{12\div3}{15\div3}=\dfrac{4}{5},\:\dfrac{20\div5}{25\div5}=\dfrac{4}{5}$
แต่ข้อ ง เมื่อทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ $\dfrac{24\div4}{28\div4}=\dfrac{6}{7}$ จะแตกต่างจากข้ออื่นๆ--