คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 5 ข้อ

จากรูปจงตอบคำถามข้อ 1-2

1
1

จากรูป ข้อใดคือเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสี

จากรูปจะเห็นว่า วงกลม 1 วงจะแบ่งย่อยได้เป็น 4 ส่วนโดยส่วนที่ระบายสีคือ 1 ส่วนจากทั้งหมด 4 ส่วน ดังนั้นคำตอบคือ $\dfrac{1}{4}$

2
2

จากรูป ข้อใดคือคำอ่าน

3
3

ข้อใดคือเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสี

จากรูปจะเห็นว่า 1 หกเหลี่ยมแบ่งย่อยได้เป็น 6 ส่วนโดยส่วนที่ระบายสีคือ 2 ส่วนจาก 6 ส่วน อ่านว่าเศษสองส่วนหก ดังนั้นคำตอบคือ $\dfrac{2}{6}$

4
4

พิจารณาจากรูป ข้อใดไม่ถูกต้อง

คำตอบ คือ ค. เพราะทั้ง A และ B มีค่าเท่ากัน
A = $\dfrac{6}{12} = \dfrac{1}{2}$ , B = $\dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$

5
5

พิจารณาจากรูป ข้อใดถูกต้อง

คำตอบ คือ ง. เพราะ A: $\dfrac{1}{2}$ มีค่าเท่ากับ B: $\dfrac{4}{8} = \dfrac{1}{2}$