คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


การเปรียบเทียบเศษส่วน

 1. การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากัน

  ให้เปรียบเทียบเศษ เศษส่วนที่เศษมากกว่า มีค่ามากกว่าเศษส่วนที่เศษน้อยกว่า
  ตัวอย่างเช่น
 2. การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ส่วนไม่เท่ากัน

  • ถ้าเศษเท่ากัน
   ถ้าเศษเท่ากัน ให้เปรียบเทียบ เศษส่วนใดที่มีตัวส่วนมากกว่า จะมีค่าน้อยกว่าเศษส่วนที่มีตัวส่วนน้อยกว่า
   ตัวอย่างเช่น
  • ถ้าเศษและส่วนไม่เท่ากัน วิธีที่ 1
   ถ้าเศษและส่วนไม่เท่ากัน ให้ทำส่วนให้เท่ากัน และนำมาเปรียบเทียบ สามารถใช้วิธีการ Fraction Butterfly
  • ถ้าเศษและส่วนไม่เท่ากัน วิธีที่ 2
   ถ้าเศษและส่วนไม่เท่ากัน ให้ทำส่วนให้เท่ากัน การหาส่วนใช้ ค.ร.น. และนำมาเปรียบเทียบ
--