ภาษาอังกฤษระดับประถม สารบัญ


สรรพนาม (Pronoun) คือ คำที่เรียกแทนคำนาม แบ่งได้เป็น

 • Subject Pronoun
 • Object Pronoun
 • Possessive Pronoun
 • Reflexive Pronoun
 • Demonstrative Pronoun
 • Relative Pronoune
Subjective Pronoun Objective Pronoun Possessive Adjective Possessive Pronoun Reflexive Pronoun
Singular
1st Person Imemyminemyself
2nd Person Youyouyouryoursyourself
3rd Person (Male) Hehimhishishimself
3rd Person (Female) Sheherherhersherself
3rd Person (Neutral) Itititsitself
Plural
1st Person Weusouroursourselves
2nd Person Youyouyouryoursyourselves
3rd Person (Male) Theythemtheirtheirsthemselvrd

Personal Pronoun

หมายถึงสรรพนามแทนคนหรือสิ่งของ ได้แก่

 • Subjective Pronoun สรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค
  ตัวอย่างเช่น She likes to read. เธอชอบอ่าน
 • Objective Pronoun สรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค
  ตังอย่างเช่น Jane saw him. เจนเห็นเขา

Possessive Pronoun

หมายึงสรรพนามที่ใข้แสดงความเป็นเจ้าของ ได้แก่

 • Possessive Adjective
  คือสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์
  ตัวอย่างเช่น This is my house. นี้คือบ้านของฉัน
 • Possessive Pronoun
  คือคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ ทำหน้าที่เป็นเหมือนนามตัวหนึ่ง ดังนั้นไม่ต้องมีนามตามหลัง
  ตัวอย่างเช่น This book is mine. สมุดเล่มนี้ของฉัน

Reflexive Pronoun/Intensive Pronoun

หมายถึงสรรพนามใช้แสดงว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำของตนเอง

 • Reflexive Pronoun
  • เป็นคำสรรพนามที่ประธานและกรรมคือคนเดียวกัน
  • มีแค่คำสรรพนามบางตัวที่จัดเป็น Reflexive Pronoun และไม่สามารถละจากประโยคได้
  • ตัวอย่างเช่น
   I told myself that it will be okay. ฉันบอกกับตัวเองว่าทุกอย่างจะโอเค
   The children can take care of themselves เด็กๆสามารถดูแลตัวเองกันได้
 • Intensive Pronoun
  • เป็นคำสรรพนามที่เน้นประธาน แต่ไม่ได้เป็นกรรมของประโยค
  • สามารถละจากประโยคได้
  • ตัวอย่างเช่น
   I made this cake myself ฉันทำเค้กนี้ด้วยตัวฉันเอง
   The president himself appeared at the court. ประธานปรากฎตัวที่ศาลด้วยตนเอง

Demonstrative Pronoun

หมายถึงสรรพนามชี้เฉพาะ ได้แก่ This, That, These, Those
ตัวอย่างเช่น
This is a book. นี้คือหนังสือ
That table is big. โต๊ะตัวนั้นใหญ่
These paintings are expensive. ภาพเขียนเหล่านี้ราคาแพง
What are those? เหล่านั้นคืออะไร

Relative Pronoun

หมายถึงคำสรรพนามที่ใช้แทนนามที่อยู่ข้างหน้า และสามารถทำหน้าที่เชื่อมประโยคได้ ได้แก่ Who, Whom, Whose, Which, That
ตัวอย่างเช่น

 • Tony is a sheriff whom everyone loves. โทนี่คือนายอำเภอที่ทุกคนรัก
  อธิบาย: Whom แทน Tony และที่ใช้ Whom เพราะในประโยคที่ว่า Everyone loves คือ loves Tony. ดังนั้น Tony คือกรรม จึงใช้ Whom แทนที่จะใช้ Who
 • Alexander Fleming was a Scottish-scientist who was for dicovering penicillin. อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิ่งคือนักวิทยาศาสต์ชาวสกอตแลนด์ซึ่งเป็นผู้ค้นพบเพนนิซิลิน
 • This is Sarah, whose brother went to school with me. นี้คือซาร่าห์ที่พี่ชายเคยอยู่โรงเรียนเดียวกับฉัน
 • My house, which we bought last year,needs new plumbing fixtures. บ้านของฉันที่เพิ่งซื้อเมื่อปีที่แล้วต้องซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ใหม่
 • The car that is parked near the lake is one of limited edition cars. รถคันที่จอดใกล้กับทะเลสาบเป็นรถที่เป็นรุ่นเฉพาะ


--