ภาษาอังกฤษระดับประถม สารบัญ


Past Tense แบ่งได้เป็น

Past Simple

การใช้ ตัวอย่าง
Case 1 พูดถึงเหตุการณ์ที่จบไปแล้ว
มักจะมีคำที่บอกถึงอดีต เช่น ago, yesterday, last + (night, week, year etc)
 • ตัวอย่างเช่น I had dinner with my friends last night.
  ฉันไปทานข้าวเย็นกับเพื่อนๆเมื่อคืนนี้
 • I met Jim two months ago.
  ฉันเจอจิมเมื่อสองเดือนที่แล้ว
 • They played chess yesterday.
  พวกเขาเล่นหมากรุกเมื่อวานนี้
 • I read Tom Sawyer when I was young.
  ฉันอ่านเรื่องทอม ซอเยอร์ตอนที่ฉันเด็ก

Past Continuous

การใช้ ตัวอย่าง
Case 1 พูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำในอดีต ตัวอย่างเช่น I was playing.
ฉันกำลังเล่น (เกิดในอดีต)
Case 2 พูดถึงการกระทำที่ยังไม่เสร็จแต่ถูกขัดด้วยเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่ง มักจะมีคำว่า When หรือ While
 • ตัวอย่างเช่น When we arrived, he was watching TV.
  เมื่อเรามาถึงเขากำลังดูทีวีอยู่ (เกิดในอดีต)
 • What were you doing when the bell rang?
  คุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนกระดิ่งดัง (เกิดในอดีต)
 • While they were playing outside, it started to rain.
  ในขณะที่พวกเขากำลังเล่นอยู่ข้างนอกจู่ๆฝนก็ตกลงมา (เกิดในอดีต)
Case 3 พูดถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ในอดีต 2 เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
 • ตัวอย่างเช่น Tom was watching TV while his younger brother was doing his homework.
  ทอมกำลังดูหนังในขณะที่น้องชายเขากำลังทำการบ้าน (เกิดในอดีต)
 • Linda was playing violin while Suzy was singing.
  ลินดากำลังเล่นไวโอลินในขณะที่ซูซี่กำลังร้องเพลง(เกิดในอดีต)
Case 4 แสดงการเปลี่ยนใจ
 • ตัวอย่างเช่น June was going to take her son to the zoo but changed her mind later.
  จูนตั้งใจจะพาลูกชายไปสวนสัตว์แต่เปลี่ยนใจทีหลัง (เกิดในอดีต)
 • Anthony was going to spend the whole morning at the park but decided to stay home instead.
  แอนโทนี่ตั้งใจจะใช้เวลาช่วงเช้าที่สวนสาธารณะแต่เปลี่ยนใจเป็นอยู่บ้านแทน
Case 5 ใช้เพื่อเป็นการขออย่างสุภาพ มักจะมีคำว่า wonder
 • ตัวอย่างเช่น I was wondering if you could pick up a package for me
  ไม่ทราบว่าคุณพอจะช่วยไปรับของให้ฉันทีได้หรือไม่
 • They were wondering if you could babysit tonight.
  พวกเขาอยากจะขอไม่ทราบว่าคุณพอจะช่วยดูแลเด็กคืนนี้ให้ทีจะได้หรือไม่

Past Perfect

การใช้ ตัวอย่าง
Case 1 พูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำในอดีตซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์หนึ่งเกิดก่อนอีกเหตุการณ์โดยเหตุการณ์ทั้งสองเกิดในอดีต
 • ตัวอย่างเช่น Jim had gone out when I arrived home.
  จิมออกไปแล้วตอนฉันมาถึง
 • The train had left by the time we arrived at the platform.
  เมื่อเราไปถึงชานชาลา รถไฟก็ออกไปแล้ว
 • Linda had studied Chinese before she moved to China.
  ลินดาเรียนภาษาจีนก่อนที่เธอจะย้ายไปเมืองจีน
Case 2 พูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทำในอดีตที่มีการระบุช่วงเวลา
 • ตัวอย่างเช่น She had never played violin until last month.
  ก่อนเดือนที่แล้วเธอไม่เคยเล่นไวโอลิน
 • The train had left by the time we arrived at the platform.
  เมื่อเราไปถึงชานชาลา รถไฟก็ออกไปแล้ว
 • I had fallen asleep before eight o’clock yesterday .
  เมื่อวานก่อนเวลา 8 โมง ฉันนอนหลับไป
Case 3 ใช้เพื่อเป็นการรายงานคำพูด
 • ตัวอย่างเช่น The teacher asked if we had studied for the exam.
  คุณครูถามว่าพวกเราได้ทบทวนสำหรับสอบแล้วหรือยัง
 • My friend asked if we had seen her book.
  เพื่อนฉันถามว่าพวกเราเห็นหนังสือของเธอหรือไม่
Case 4 ใช้คำว่า “Just” พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งจบไปไม่นาน
 • ตัวอย่างเช่น The train had just left when we arrived at the platform.
 • I had just finished my dinner when she arrived.
  ฉันเพิ่งจะทานอาหารเย็นเสร็จตอนเธอมาถึง
Case 5 ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจในอดีต
 • ตัวอย่างเช่น I wished she had told the truth.
  ฉันเคยหวังว่าเธอจะบอกความจริง
 • He wished he had accepted the offer.
  เขาเคยหวังว่าเขาน่าจะรับข้อเสนอนั้น

Past Perfect Continuous

การใช้ ตัวอย่าง
Case 1 แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินต่อเนื่องและจบที่เวลาหนึ่งในอดีต
 • ตัวอย่างเช่น We had been working on this project for three years before it was cancelled.
  พวกเราทำโปรเจคนี้เป็นเวลา 3 ปี ก่อนที่โปรเจคจะถูกยกเลิก
 • Cindy wanted to go to sleep because she had been working late for the past several days.
  ซินดี้ต้องการจะไปนอนเพราะเธอทำงานดึกติดต่อกันหลายวัน
Case 2 เป็นการแสดงเหตุและผลที่เกิดขึ้นในอดีต
 • ตัวอย่างเช่น Cindy wanted to go to sleep because she had been working late for the past several days.
  ซินดี้ต้องการจะไปนอนเพราะเธอทำงานดึกติดต่อกันหลายวัน
  เหตุ: she had been working late for several days (เธอทำงานดึกติดต่อกันหลายวัน)
  ผล: Cindy wanted to go to sleep (ซินดี้อยากจะไปนอน)
 • Tom failed the exam because he hadn’t been studying before the exam.
  ทอมสอบตกเนื่องจากเขาไม่ได้ทบทวนก่อนสอบ
  เหตุ: he hadn’t been studying before the exam (เขาไม่ได้ทบทวนก่อนสอบ)
  ผล: Tom failed the exam (ทอมสอบตก)
Case 3 ใช้ในการรายงานคำพูด
 • ตัวอย่างเช่น Thomas said, “ I was lecturing all morning.”
  โทมัสพูดว่า “ฉันบรรยายตลอดช่วงเช้า”
  Thomas said he had been lecturing all morning.
  โทมัสพูดว่าเขาบรรยายตลอดช่วงเช้า
 • Judy said, “ I was cleaning all afternoon?
  จูดี้พูดว่า “ฉันทำความสะอาดตลอดบ่าย”
  Judy said she had been cleaning all afternoon.
  จูดี้พูดว่าเธอทำความสะอาดตลอดช่วงบ่าย