กรอง

ประกาศงาน

ผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จาก 8
ครูผู้ช่วย
โรงเรียนปิยะจิตวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล
รูปแบบงาน: ประจำ
หลักสูตร: ไทย
เงินเดือน:   ----  
วุฒิการศึกษา: มัธยมปลาย | ปวช. | ปวส. | อนุปริญญา
สถานที่: เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
ประกาศ: 1 ปีที่แล้ว
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
โรงเรียนปิยะจิตวิทยา
ระดับชั้น: ประถมศึกษา
รูปแบบงาน: ประจำ
หลักสูตร: ไทย
เงินเดือน:   ----  
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
ประกาศ: 1 ปีที่แล้ว
ครูผู้ช่วย
อนุบาลลิตเติ้ลแบร์
ระดับชั้น: เตรียมอนุบาล | อนุบาล
รูปแบบงาน: ประจำ
หลักสูตร: สามภาษา
เงินเดือน:   ----  
วุฒิการศึกษา: ปวส. | อนุปริญญา | ปริญญาตรี
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
ประกาศ: 1 ปีที่แล้ว
ครูอนุบาล
อนุบาลลิตเติ้ลแบร์
ระดับชั้น: เตรียมอนุบาล | อนุบาล
รูปแบบงาน: ประจำ
หลักสูตร: สองภาษา (ไทย-อังกฤษ)
เงินเดือน:   ----  
วุฒิการศึกษา: ปวส. | อนุปริญญา | ปริญญาตรี
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
ประกาศ: 1 ปีที่แล้ว
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนปิยะจิตวิทยา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาตอนปลาย
รูปแบบงาน: ประจำ
หลักสูตร: ไทย
เงินเดือน: ตามตกลง
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
ประกาศ: 1 ปีที่แล้ว
ครูสอนวิชาภาษาไทย
โรงเรียนปิยะจิตวิทยา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาตอนปลาย
รูปแบบงาน: ประจำ
หลักสูตร: ไทย
เงินเดือน: ตามตกลง
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
ประกาศ: 1 ปีที่แล้ว
ครูอนุบาล
โรงเรียนปิยะจิตวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล
รูปแบบงาน: ประจำ
หลักสูตร: ไทย
เงินเดือน: ตามตกลง
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
ประกาศ: 1 ปีที่แล้ว
ครูประถมศึกษา
โรงเรียนปิยะจิตวิทยา
ระดับชั้น: ประถมศึกษา
รูปแบบงาน: ประจำ
หลักสูตร: ไทย
เงินเดือน: ตามตกลง
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
สถานที่: เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร
ประกาศ: 1 ปีที่แล้ว